Špicberská odysea IV. - Ledovec Torell

 

Špicberská odysea IV. - Ledovec Torell


Špicberky, to jsou nejen „špičaté hory“. Hluboká i široká horská údolí vyplňují majestátní ledovce. Některé z nich mají čelo několik kilometrů před mořským pobřežím, jiné do moře přímo přepadají, říká se, že se telí.

Asi 10 kilometrů na sever od naší základny se nacházel mohutný a rozlehlý ledovec Torell. V nepravidelných intervalech, ale průběžně, se z čela ledovce odlamovaly mohutné kusy a padaly do moře. Tlumené rány byly dobře slyšitelné i na tu vzdálenost.

4_1  

Celkový pohled na ledovec Torell a horu Raud
Fotoaparát Nikon FM 2, objektiv Nikkor 1,8/50
Film Fujichrome Velvia 50 ISO
Stativ Manfrotto.

.

Ledovec Torell je už řadu desetiletí předmětem zájmu glaciologů a dalších odborníků. Je zde evidováno několik významných ledovcových jeskyní. Jednak je to stovky metrů dlouhý a mohutný tunel jeskyně Isfvjelvy a dále pak unikátní systém jeskyní vytvořený termálními prameny vyvěrajícími na úpatí hory Raud, což norsky znamená „červený“.


Ledovec Torell byl také jedním z cílů naší expedice. Nejkratší a nejsnazší cesta do důležité části v předpolí ledovce byla na člunu po moři. Brali jsme sebou stan, věci na přespání, jídlo na pět dnů a dále speleologické, fotografické a další nezbytné vybavení. Samotná cesta byla opravdu velmi dobrodružná, plavbu komplikovaly vlny, které se zvedají i při slabším větru a také občas zhasínající dvoutaktní závěsný motor na člunu. Po asi dvouhodinové plavbě se však podařilo šťastně dosáhnout břehů.

4_2

Zvrásněné čelo ledovce
Fotoaparát Nikon FM 2, objektiv Angénieux 2,3/180
Film Fujichrome Velvia 50 ISO
Stativ Manfrotto

.

Část ledovce Torell se telí do moře, druhá část jej nedosahuje; mezi mořem a jeho čelem je asi 2 km dlouhé předpolí. Právě tam jsme pak druhý den po vylodění pěšky s materiálem směřovali. Zabivakovali jsme přímo ve vchodové části tunelu jeskyně Isfvjelvy, kde jsme byli kryti před nepříznivými povětrnostními podmínkami. Prováděli jsme zběžnou fotografickou dokumentaci jeskyně Isfjlevy a jeden celý den věnovali výpravě k termálním pramenům a jeskyním v jejich okolí.

4_3  

Pobřeží v místě připlutí
Fotoaparát Nikon FM 2, objektiv Nikkor 1,8/50
Film Fujichrome Velvia 50 ISO
Stativ Manfrotto. Polarizační filtr na objektivu.

.

V rámci vědeckého výzkumu jsme také z povrchu ledovce ve dvou částech Torellu odebírali vzorky ledu a také nasávali do konzerv vzduch z ledovce. Cílem tohoto studia bylo posouzení, zda těžké kovy v ledovci jsou pouze materiálem z geologického podloží a nebo se do těchto míst dostávají z průmyslových exhalací ze severovýchodní Evropy. Dle pozdějších informací bylo, alespoň prozatím prokázáno, že těžké kovy v ledovcích této části Špicberků jsou spíše přírodního původu.

4_4

Detail čela ledovce Torell
Fotoaparát Nikon FM 2, objektiv Angénieux 2,3/180
Film Fujichrome Velvia 50 ISO
Stativ Manfrotto.

.

Výprava na Torell byla mimořádně úspěšná i z fotografického hlediska. Jen samotný ledovec hrající dle světelných podmínek sytými odstíny modré a zelené barvy skýtal mnoho krásných fotografických kompozic. I jeskynní tunely v něm byl úchvatné a bude o nich pojednávat jeden z dalších dílů Špicberské Odyssey.