Špicberská odysea I. - Plavba

Špicberská odysea I. - Plavba


V roce 1999 jsem se účastnil polární expedice na Špicberky. V rámci dlouhodobé spolupráce českých speleologů s polskými glaciology se nabízely možnosti podílet se na víceoborových výzkumech souvisejících s ústupem ledovců.


Souostroví Špicberky jsou součástí Norského království a nacházejí se za polárním kruhem v oblasti mezi 74 – 81 stupněm severní šířky. Velký vliv v území mělo v dřívějších dobách Rusko, které zde těžilo uhlí a vybudovalo zde významná sídla. Je také známo, že někde nad územím Špicberků se zřítilo roku 1928 letadlo s věhlasným polárníkem a prvním dobyvatelem jižního pólu Roaldem Amundsenem, který letěl na pomoc ztroskotané Nobileho výpravě vzducholodí Italia k severnímu pólu. Účastníkem Nobileho výpravy byl mj. i známý přírodovědec František Běhounek.

Spitz 1_1 (710 × 514 px) 

Vyplutí z Tromsö 11. 8. 1999
Fotoaparát Nikon FM 2, objektiv Nikkor 2,8/16 "fish-eye"
Film Fujichrome Velvia 50 ISO

.


Naše polární výprava v roce 1999 měla za cíl opravit a zakonzervovat osamocenou základnu Werenhus poblíž ledovce Werenskiold, zaznamenávat meteorologická data, studovat chování okolních ledovců a zkoumat a dokumentovat podledovcové jeskyně.

Začátkem srpna jsem se postupně dopravili do norského města Tromsö, kde jsme využili ubytovacích kapacit Karmelitánského kláštera. Během těchto dnů jsme očekávali připlutí polské jachty Eltanin s kapitánem Jurkem Ruźanskym. 11. srpna jsme po 14:00 hodině vypluli na několikadenní plavbu na sever.
Během plavby jsme se po 4 hodinách střídali na palubě u kormidla a směřovali k cíli. Vzhledem k tomu, že vnitřek nevelké jachty byl ve velkém nepořádku a všude byla cítit nafta, nebyla plavba v prvních dnech příliš příjemná a osádka včetně mě často krmila na loď dorážející racky.

Spitz 1_2 (350 × 530 px) 

Noční fotografie plavby před východem Slunce
Fotoaparát Nikon FM 2, objektiv Nikkor 2,8/16 "fish-eye"
Film Fujichrome Velvia 50 ISO

.

13. srpna jsme v mlze minuli Medvědí ostrov (Björneya), který jsme však vůbec neviděli. Pokud byl příznivý vítr plulo se jen na plachty. Další fáze plavby byla příjemnější a z 14. na 15. 8. bylo jasné počasí. Asi hodinu a půl po půlnoci jsem během služby u kormidla zahlédl nejasné temné kontury země. Byly to Špicberky. Toho dne jsme šťastně dopluli do zátoky Hornsund v jihozápadní části největšího ostrova – Západní Špicberk.

Spitz 1_3 (350 × 530 px) 

Plavba za pěkného počasí během dne
Fotoaparát Nikon FM 2, objektiv Nikkor 2,8/16 "fish-eye"
Film Fujichrome Velvia 50 ISO

.

Polská polární stanice, která v zátoce funguje po celý rok, napomohla s vyloděním materiálu. Po delším odpočinku jsme byli nápomocni při nakládání materiálu na jachtu Eltanin, která pak zajišťovala další služby a zároveň jsme se připravovali na pěší přesun v délce přes 12 kilometrů na základnu Werenhus, která nám několik dalších měsíců skýtala útočiště.

Spitz 1_4 (710 × 514 px) 

Pobřezí Špicberků při vylodění v zátoce Hornsund
Fotoaparát Nikon FM 2, objektiv Nikkor 2,8/20
Film Fujichrome Velvia 50 ISO
Stativ Manfrotto. Polarizační filtr na objektivu

.