Návrat do Stubaiských Alp po pěti letech

NÁVRAT DO STUBAISKÝCH ALP PO PĚTI LETECH

Stubaiské Alpy lákaly po několika letech k další dobrodružné fotografické výpravě. Nejen kvůli krásné divoké přírodě a dynamickému počasí. Ale také z důvodu, že jsem měl pořízenou novou fotovýbavu – Nikon FM 2 se dvěma pevnými objektivy a telekonvertorem. Navíc, v čele ledovce Alpeiner byl probořený portál do ledovcové jeskyně, o které jsme už věděli. Naším cílem tedy bylo nejen fotografovat venkovní velehorské přírodní scenérie, ale pokusit se také prozkoumat ledovcovou jeskyni a pořídit v ní fotografie. Byla to vůbec první zkušenost s průnikem do nitra horského ledovce. Ukázalo se, že právě modrozelený svět pod ledovcem byl stěžejním motivem portfolia fotografii.

hory (710 × 450 px)

 
Zasněžené ráno v údolí ledovce Alpeiner
Fotoaparát Nikon FM 2, objektiv Nikkor 1,8/50
Film: Fujichrome ISO 100
Stativ
 

V září roku 1995 jsme vyrazili ve čtyřech autem přes noc, což byla velmi náročná cesta. Dva účastníci s vozem pak odjeli po víkendu, já s kolegou, se kterým jsem už zde byl, jsme zůstali další týden. S obrovskými batohy jsem se vláčeli po noční jízdě celý následující den již známou cestou údolím ledovce Alpeiner. V podvečer za drobného mrholení jsme zabivakovali přímo u čela ledovce. Do rána napadl poprašek sněhu a počasí se projasnilo. Výhled od ledovce do údolí a na štíty třítisícovek byl úchvatný. Zato průnik zborceným portálem do ledovcové jeskyně předčil očekávání a přinesl fascinující prožitky.

hory 1 (710 × 450 px)

Hlavní prostora ledovcové jeskyně
Fotoaparát Nikon FM 2, objektiv Nikkor 2,8/24
Film: Fujichrome ISO 100
Stativ

Vstupní chodba mezi ledovými obrovskými bloky zahýbala vlevo a ústila do jedné velké řícené prostory s tenkým ledovým stropem. Celá tato dutina byla zahalena v modrém a zelenomodrém světle. Zároveň jsme oblevili další vchod mírně bokem od hlavního portálu. Relativně dobře průchozí meandrující chodba vedla stovky metrů pod ledovec a byla zřejmě hlavním kolektorem odvádějícím vody podledovcové řeky na povrch.

hory 2 (710 × 450 px)

Vstupní chodba do hlavní prostory ledovcové jeskyně
Fotoaparát Nikon FM 2, objektiv Nikkor 2,8/24
Film: Fujichrome ISO 100
Stativ

Do jeskyní prozářených modrým světlem jsme vstupovali s fotovýbavou opakovaně a pořídili jsme řadu snímků na barevný inverzní film. Výsledek po návratu domů, když byly filmy vyvolány, byl velmi radostný. Fotografie krásně vystihovaly fantastický podledovcový svět.

hory 3 (710 × 450 px)

Obrovský ledový blok v ledovcové jeskyni
Fotoaparát Nikon FM 2, objektiv Nikkor 2,8/24
Film: Fujichrome ISO 100
Stativ

I během této výpravy jsme pořídili řadu dalších snímků alpské krajiny, horských štítů, hřebenů a ledovců. Článek o této výpravě s mými fotografiemi vyšel ve výpravném rozsahu o rok později v časopisu Koktejl. Bylo příjemným zjištěním, že redaktoři časopisu považovali mé fotografie stejně působivé, jako fotografie z ledovcových jeskyní, které v témže roce vyšly v časopisu National Geographic. Dá se říci, že tato fotografická výprava a opublikovaný článek o ní, byl startujícím momentem mé úspěšné fotografické a publikační kariéry.

FOTO: RNDr. Petr Zajíček