Zachycení práce v terénu

Odečítání dat z limnigrafu při povodni. Špicberky (1999)
Fotoaparát Nikon FM 2, objektiv Nikkor 2,8/20
Film Fujichrome Velvia 50 ISO
Stativ Manfrotto.

ZACHYCENÍ PRÁCE V TERÉNU


Během vědeckých expedic do různých koutů Země je zapotřebí dokumentovat krajinu v okolí, detaily, objekty, které jsou předmětem výzkumu a zájmu. Zároveň se dokumentuje i vlastní práce účastníků výpravy. Takové fotografie mohou být vytvářeny s různého pohledu, v různé kompozici se zvýrazněním významných prvků v dané situaci.


Během výpravy na Špicberky, které jsem se účastnil v roce 1999, byla řada příležitostí jak zachytit naši pestrou práci v terénu. Kromě průzkumu ledovcových jeskyní, jsme prováděli dokumentaci zajímavých jevů v oblasti a také různá měření. Mj. i odečty z meteorologických stanic a mechanických limnigrafů, které měřily průtok vody z řeky vytékající z ledovce Werenskiold.


Odečty se prováděly za různých situací, mj. i během povodní, které byly v oblasti na konci léta a na podzim velmi časté. Na fotografii je zachycen odečet z limnigrafu během jedné povodně. Snímek je pořízen v hustém drobném dešti, širokoúhlým objektivem, který umocňuje pohled do rozvodněné řeky. Fotografie je pořízena ze stativu na delší čas (cca kolem 1 sekundy). Záběr na dlouhý čas expozice zvýrazní rychlý proud řeky.


Za podobnými záběry není samozřejmě nutné jezdit do dalších krajů. Krásné podobné fotografie rozvodněné řeky lze pořídit u nás třeba během jarního tání.

FOTO: RNDr. Petr Zajíček