Jeskynní brouci

Jeskynní brouk Anthroherpon, Černá Hora (2006)
Fotoaparát Nikon FM 2, objektiv Nikkor 1,8/50, makrotelekonvertor Vivitar
Film Fujichrome Velvia 50 ISO
Stativ Manfrotto.

JESKYNNÍ BROUCI


Existuje mnoho skupin bezobratlých živočichů, které se miliony let přizpůsobovaly životu v temnotě. Jejich populacím postupně zanikly oči, zato všechny končetiny, tykadla, makadla a nohy se prodlužovaly a stávaly se postupně citlivějšími. Vznikly tak úplně nové druhy i rody jeskynních živočichů, tzv. troglobiontů.


Početnou skupinu těchto bezobratlých živočichů tvoří jeskynní brouci. Na našem území prakticky rozšíření nejsou, byl popsán pouze jeden druh jeskynního plně troglobiontního brouka rodu Annomatus. Vývojové linie totiž v jeskyních a propastech nepřečkaly ledové doby v pleistocénu. Za to na Balkáně jich žije velké množství. Některé druhy a rody nalezl a popsal náš známý krasový badatel Karel Absolon.


Na území bývalé Jugoslávie plném jeskyní a propastí žije v mnoha druzích brouk rodu Anthroherpon. Je typický specifickým kapkovitým tvarem těla a dlouhými pavoučími nohami (odborně tarzami). Během několika expedic do Černé Hory a Hercegoviny jsem tyto brouky opakovaně fotografoval v přirozených podzemních biotopech. Vzhledem k tomu, že velikost těla Anthroherponů je většinou od 4 do 8 mm, je nutné použití makroobjektivu či mezikroužků. A také je nutná notná dávka trpělivosti, bez které by většinou krásné fotografie nevznikly.

FOTO: RNDr. Petr Zajíček