Jak komponovat vysoké objekty?

Skalní věže v Zelve, Turecko (1997)
Fotoaparát Nikon FM 2, objektiv Nikkor 2,3/180
Film Fujichrome Velvia 50 ISO
Stativ Manfrotto.

JAK KOMPONOVAT VYSOKÉ OBJEKTY?


Vysoké, ale přesto krásné. Stromy, věže, skalní jehly, výškové budovy, vysílače, rozhledny. To všechno jsou objekty, jejichž výškový rozměr převažuje na rozměry ostatními. A právě pro tuto disproporci je mnohdy složité takový objekt vyfotografovat.
Pokud to umožňují podmínky, je optimální velký, případně daleký odstup od objektu.

Vhodné je také jej fotit z mírného nadhledu. Čím blíže fotograf stojí, tím musí použít více širokoúhlý objektiv, který obraz objektu zkresluje. Někdy je zkreslení objektu žádoucí. Zvýrazní se perspektiva či některé prvky. Avšak pokud jde o to vyfotografovat vysoký objekt v reálném obraze, je nutný dostatečný odstup a mírný nadhled.


Někdy je pro celkový dojem z fotografie přínosné, pokud se zachytí jen jeho část, například horní polovina. To ukazuje i fotografie skalních věží v tureckém Zelve. V nižních úrovních věží byly už okolní rušivé prvky a spodní polovina objektů nebyla tolik zajímavá.

Objekt byl fotografován na šířku komponován do levé části obrazu. Vznikl tak krásný kontrast s modrou oblohou. Podobně komponované snímky jsou vhodné například do článků na dvoustranu časopis či na výrobu přání a pro použití v reklamě. Velká plocha modré oblohy je ideální pro vládání textů.

FOTO: RNDr. Petr Zajíček