Temnostní pavouk

TEMNOSTNÍ PAVOUK RODU PORHOMMA V AMATÉRSKÉ JESKYNI (2005).
Fotoaparát Nikon FM2, objektiv Nikkor 4/200 Mikro
Stativ Manfrotto, externí blesk.

Temnostní pavouk

Je až neuvěřitelné, jak se některé skupiny organismů dokáží přizpůsobit téměř jakýmkoliv podmínkám na planetě Zemi. Tisíce až miliony let postupně mění své tělesné dispozice a vznikají z nich zcela nové druhy. Příkladem je troglofilní a troglobiontní fauna, přežívající na dně propastí v jeskyních.

Postupně těmto živočichům zakrněly až zcela zmizely oči a končetiny se jim uzpůsobily tak aby se mohli pohybovat v úplné tmě. Nejpočetnější skupinou temnostní fauny jsou samozřejmě bezobratlí živočichové i když jsou známy i slepí jeskynní mloci či ryby.

Na území České republiky se jedná hlavně o chvostoskoky, kteří jsou zcela troglobiontní. Ojediněle jsou popsány i některé druhy dalších skupin živočichů (mnohonožky, stejnonožci a prokazatelně jeden druh brouka). V jeskyních ale žije řada dalších skupin živočichů, troglofilních, kteří sice nemají zcela zaniklé oči, ale jedná se o populace inklinující k životu v temnotě.

Na snímku je drobný troglofilní pavouk rodu Porhomma. Je vyfotografovaný na sintrovém jezírku hluboko v Amatérské jeskyni. Po celou dobu se pohyboval s naprostou jistou v daném prostředí, lze tedy předpokládat, že se jedná o jedince širší a stabilně přežívající populace tohoto živočišného druhu v jeskyni.

FOTO: RNDr. Petr Zajíček