Petriho misky v jeskyni Limanu

PETRIHO MISKY V JESKYNI LIMANU (2016)
Fotoaparát Nikon D3X, objektiv Nikkor 2,8/28
Stativ Manfrotto, externí reflektor v protisvětle

Petriho misky v jeskyni Limanu

Několik let jsem spolupracoval se specialistkou na mikroskopické houby vyskytující se v jeskyních. Sama už popsala řadu nových druhů a prováděla výzkum v mnoha jeskyních v Evropě. Absolvoval jsem s ní několik vědeckých expedic do jeskyní v oblasti Mangálie v Rumunsku. Sám jsem prováděl fotografickou dokumentaci odběrů vzorků, ale i jeskyní samotných a také jeskynních živočichů.

Navštěvovali jsme opakovaně tři jeskyně v této krasové oblasti a jednou z nich byla i jeskyně známá od pravěku zvaná Limanu. Složitý a několik kilometrů dlouhý labyrint chodeb specifického obdélníkového profilu byl využívám v dobách antického Říma. Jeskyně je velmi zajímavá a podařilo v pořídit řadu zajímavých snímků.

Odběr mikroskopických hub probíhá během výzkumu třemi způsoby. Jednak se odebírají viditelné plodnice, dále pak vzorky sedimentů, případně organického materiálu a pak expozicí petriho misek s živnou půdou, na které dopadají spóry hub z ovzduší. Fotografie ukazuje tři petriho misky během expozice v jeskyni Limanu.

Cílem této kompozice a světelné hry bylo dosáhnout zajímavého kontrastu skleněných misek jeskynní tmy.