Sbíhavé linie

Hřebenáč u Sloupu (2000)
Fotoaparát Nikon FM 2, objektiv Nikkor 2,8/20
Film Fujichrome Velvia 50 ISO
Stativ Manfrotto.

SBÍHAVÉ LINIE

Kompozice má nekonečno možností. Některé prvky uspořádání obrazu jsou všeobecně používané, jiné přinášejí nové pohledy na fotografovaný objekt či objekty. Kompozice by ale měla mít vždy určitý řád a smysl a měla by podtrhnout význam či příběh fotografie.

Často používanou kompozicí ve fotografii jsou paprskovitě sbíhavé linie směrem ke středu záběru. Mohou být patrné jen v náznacích. Základem je uspořádání podle úhlopříček obdélníku nebo čtverce. Obraz pak působí velmi harmonicky.

Na snímku je známý skalní útvar Hřebenáč u Sloupu v Moravském krasu. Již ve středověku byl oblíbeným místem poutníků, kteří odpočívali na travnaté ploše před skálou. Místní lezci na nějaké to zpropitné vylezli na vrcholek. I dnes je Hřebenáč vyhledávanou lokalitou pro horolezce i zajímavým objektem pro fotografy. Již na konci 19. století se záběry Hřebenáče objevovaly na pohlednicích. Během extrémních povodní bývá do poloviny zaplaven, což bylo prezentováno v některém z minulých článků.

FOTO: RNDr. Petr Zajíček