Mikroskopická fotografie

Mikroskopická fotografie stromatolitu (1998)
Fotoaparát: Speciální mikroskop pro pořizování mikroskopických fotografií (na kinofilm)
Film: Fujichrome Velvia 50 ISO
 

MIKROSKOPICKÁ FOTOGRAFIE

Studiu přírodnin, umělých látek, a dalších materiálů, vyžaduje často nejen pozorování pod mikroskopem, ale i pořizování fotografií a videí. Dříve se používaly speciální nástavce na mikroskopy, na které se našroubovalo tělo fotoaparátu s filmem, a po precizním zaostření se při různém zvětšení pořizovaly kvalitní zvětšeniny. V dnešní době už k pořizování fotografií vysokého rozlišení slouží speciální mikroskopická zařízení, přenášející obraz do počítače a snímky se ukládají v elektronické podobě.

Velmi významnou skupinou přírodnin pro mikroskopické studium jsou minerály a horniny. Samozřejmě, krystaly minerálů viditelné pouhým okem se prohlížejí silnější lupou a fotografují fotoaparátem s makroobjektivem. Podrobnější studia nerostů vyžadující provádět tzv. výbrusy, kdy se vzorek minerálu či horniny vybrousí na tloušťku zlomků milimetru, až je téměř průhledný. Pod mikroskopem se pak se studují např. mikroskopické zkameněliny pravěkých organismů nebo poměrné složení minerálů v horninách.

Zajímavou skupinou mnohobuněčných organismů, které se jako jedny z prvních objevily na Zemi v oceánech před cca 3,5 miliardami let, jsou tzv. stromatolity. Ne některých místech přežívají dodnes. Vznikají činností řas a sinic, jejichž povlaky se po vrstvách postupně usazují a tvoří bochníkovité útvary.

Na mikroskopickém snímku je zachycená část zkamenělých vrstev stromatolitu stará asi 1 miliardu let, z lokality Mítov v Čechách. Je to nejstarší zkamenělina organismů nalezená na našem území. Vpravo nahoře jsou v kulovitém uzavřeném útvaru patrné zkamenělé buňky sinic nebo řas.

FOTO: RNDr. Petr Zajíček