Mezi balvany

Suťová jeskyně v Teplických skalách (2008)
Fotoaparát Nikon FM 2, objektiv Nikkor 2,8/20
Film Fujichrome Velvia 50 ISO
Stativ Manfrotto

MEZI BALVANY

Podzemní dutiny, propasti a jeskyně nevznikají jen krasovými procesy, tedy postupnou korozní a erozní činností vody. Tvoří se i čistě mechanickými pohyby skalních stěn a balvanitých sutin. Hovoříme pak o pseudokrasových jeskyních. Ty se utvářejí například rozestupování horninových bloků nebo postupným navršováním rozsáhlých balvanitých sutí, skrz které je možné prostoupit. Mohou tak vzniknout i rozsáhlé jeskynní systémy v délce několika kilometrů a hloubce několika desítek metrů.

Puklinové, rozsedlinové a suťové jeskyně se často vyskytují v pískovcových skalních městech. Desítky jeskyní jsou u nás známy třeba z Prachovských skal nebo Adršpašsko – Teplických skal. Právě v Teplických skalách u Broumova byla před 15 lety objevena řada významných puklinových a suťových jeskyní.

Desítky metrů hluboké a několik metrů široké pukliny a rozsedliny jsou vyplněny blokovou sutí a celkově tvoří řadu kilometrů dlouhé podzemní systémy. Na fotografii je jedna z jeskyní, jejíž strop tvoří obrovské bloky balvanů. Vstupy do podzemí jsou těžce přístupné a průzkum a dokumentace těchto prostor tehdy zabrala stovky hodin. Byla to však velmi zajímavá a náročná práce, zvláště při neustálém transportu těžké fotografické výbavy.