Krystalické jeskynní výplně

Obří krystal sádrovce v jeskyni Zoluška. Moldavsko (2019)
Fotoaparát: Nikon D3X, objektiv Nikkor 2,8/28
Použitá clona 18, čas expozice 1/4 sekundy, ISO 800.
Stativ Manfrotto
Reflektor do protisvětla skrz krystal

KRYSTALICKÉ JESKYNNÍ VÝPLNĚ

V jeskyních se setkáváme s tzv. sekundární formou výplní. Hornina, ve které jsou jeskyně vytvořeny, je průběžně rozpouštěna a horninový materiál se pak zpětně v podzemních prostorách vysráží, vykrystalizuje. Nejběžnější sekundární výplní je krápníková výzdoba. Vzniká nejčastěji ve vápencových jeskyních. Vápenec je tvořen převážně minerálem kalcitem, který prosakující voda rozpouští a jeho krystaly se pak srážejí a postupně utvářejí krápníky, záclony, sintrové náteky a další formy.


Někdy dochází k tomu, že ve volných puklinách, dutinách dochází k sekundární krystalizaci minerálů, které tvoří drúzy velkých krystalů. To je případ i rozsáhlého, přes 90 km dlouhého jeskynního systému Zoluška, který má vchod na území Moldavska, ale podstatná část jeskyně se nachází již za hranicí v Ukrajině. Jeskyně však není vytvořena ve vrstvách vápenců, ale v sádrovcích, jejichž těžba probíhá v nedalekém lomu. Ve vnitřních prostorách jeskyně jsou ve stěnách a stropech polohy velkých uskupení žlutavých krystalů sádrovce. Fotografování těchto útvarů je vždy velmi inspirativní. Je důležité s fotoaparátem na stativu najít vhodnou a zajímavou kompozici a pak je nutné doslova čarovat se světlem. Nejvíce totiž tyto krystalické formy vyniknou při prosvícení.

FOTO: RNDr. Petr Zajíček