Dřevo - flexaret

Dřevo (2021)
Fotoaparát Flexaret
Film Ilford, 400 ISO

DŘEVO A DALŠÍ MATERIÁLY

Různý materiál může vytvářet zajímavé struktury a kompozice. Naskládané trubky, cihly a také dřevo. To je krásné v jakékoliv podobě, zpracované i nezpracované.
Nařezané kmeny stromů mají krásnou vnitřní strukturu samy o sobě. Soustředné, často výrazné letokruhy, jsou záznamem celého života stromu. Narovnané polohy proporčně stejných, ale i různě velkých nařezaných kmenů vytvářejí další stupeň zajímavých kompozic. Plocha vyfotografovaného pole vyplněná nařezanými kmeny může být krásnou ilustrační fotografií nebo podkladem pro texty či jiné fotografie nebo obrázky.

Tento snímek v příspěvku byl pořízen klasickou technikou, fotoaparátem Flexaret na černobílý film. Při pořizování podobných fotografií na černobílý materiál je nutné pamatovat na to, aby byly objekty dostatečně kontrastní. U tohoto záběru pořízeného na čtvercový formát pak byl proveden ořez do obdélníku. Vybrána byla ta nejzajímavější část vyfoceného pole. Podobných záběrů a kompozic lze najít v okolí domu nebo v přírodě hodně. Stačí jen pak hledat ta nejhezčí a nejzajímavější zákoutí.