Jenom kameny?

Valouny v jeskynním řečišti (1993)
Fotoaparát Flexaret
Film: Fujichrome Velvia ISO 50
Stativ. Fotografický blesk s difuzérem mírně shora.
Snímek oříznut na obdélníkový formát

JENOM KAMENY?

Kámen to je základní stavební materiál naší planety. Na počátku vzniku Země byl jen kámen. Na souši i pod mořem. Jinak nebylo nic. Vyvřelé a vulkanické horniny. A do prakontinentů se často trefovaly také kameny. Malé, velké či obrovské meteority.

Pozdější mořskou sedimentací, činností organismů a dalšími procesy na povrchu začaly vznikat nové horniny a minerály. Miliardy let prodělávala naše planeta překotné proměny. Jen kámen stále zůstával a zůstává. Obyčejný kus žuly z velkého horninové bloku u Brna vznikl více než před miliardou let. Vápence vznikaly sedimentací a konsolidací vápnitých schránek mořských živočichů desítky milionů let. A pak byly ještě opakovaně přetvořeny, rozpouštěny. Vznikaly a vznikají v nich jeskyně a zpětnou krystalizací krápníková výzdoba. A co takové břidlice, droby, které vznikly v mořích sedimentací písků a jílů. Postupně ztvrdly v kámen. Úlomky pak putovaly s povodněmi do jeskyní, kde zůstaly a voda je postupně omlela do krásných oblázků, jak je vidět na fotografii.

Žádný kámen není obyčejný. Každý prodělal dramatickou proceduru ve vysokých teplotách nebo v obrovském tlaku. A každý kámen má v sobě energii a krásu. Krásu, která jde i zvěčnit fotografií.

FOTO: RNDr. Petr Zajíček