Movile - Unikátní jeskyně

Jeskynní plachetnatka, jeskyně Movile, Rumunsko (2015)
Fotoaparát: Nikon D3X, objektiv Nikkor 2,8/105 micro
Použitá clona 16, čas expozice 1/250 sekundy, ISO 160
Stativ Manfortto, externí reflektor.

MOVILE – UNIKÁTNÍ JESKYNĚ


V roce 1986 byla při geologickém průzkumu v západní části přímořského města Mangálie navrtána nehluboko pod povrchem krasová dutina. Do jeskyně byla vyhloubena šachta a ukázalo se, že se jedná o prostory nevelkého rozsahu v nejnižších úrovních zatopené vodou. Za normálních okolností by se jednalo o nepříliš významný speleologický objev.


Badatelé, kteří objevenou jeskyni zkoumali, si však povšimli, že na stěnách a v sutích je nezvykle velké množství populací řady skupin jeskynních bezobratlých živočichů. Když se výzkumu ujali zoologové, postupně napočítali 48 druhů troglobiontních živočichů, z čehož bylo 33 endemických. Tím se stala jeskyně nazvaná Movile unikátem.


Z jeskynních prostor se stala podzemní laboratoř. Ukázalo, že na vzniku jeskyní se podílely hydrotermální procesy na bázi sloučenin síry a dutiny byly miliony let izolovány od okolního světa. Díky tomu se v jeskyni postupně vyvinuli zcela nové druhy slepých bezobratlých živočichů.


Měl jsem to štěstí několikrát navštívit tyto jinak běžně nepřístupné prostory a unikátní živočichy fotografovat. Na snímku je slepý troglogiontní pavouk z rodu plachetnatek. Snímek byl pořízen makroobjektivem, velikost pavouka je jen několik milimetrů.