Svítidla z Anglie? A Brexit?

V poslední době gradují myšlenky na Brexit přímo turbulentní rychlostí. A právě dneska se stává Anglie přímo synonymem slova Brexit. Není v ničích silách se na něj připravit včas a dobře. Tím je myšleno, že už dneska víme, že bude docházet ke zpožděním dodávek z Anglie, to pokud dojde k tvrdé variantě.

Naši obchodní partneři v Anglii mají úplně stejné obavy. Ale vyplynula na povrch absolutně krásná a pozitivní myšlenka. A to, že partnerské obchodní vztahy jsou velmi vstřícné a že budeme s co největší pečlivostí na nich dále pracovat - spolupracovat.

Tedy. Nebudeme stahovat kalhoty už dneska a držíme Anglii palce, aby to vše zvládli udělat tak, jak potřebují. My jim to zpoždění totiž určitě odpustíme.